Điều hòa tủ đứng Gree

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 18000BTU GVC18AL-K6NNC7A

Model: GVC18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 24000BTU GVC24AL-K6NNC7A

Model: GVC24AL-K6NNC7A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 30000BTU GVC30AL-K6NNC7A

Model: GVC30AL-K6NNC7A

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 36000BTU GVC36AL-K6NNC7A

Model: GVC36AL-K6NNC7A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 42000BTU GVC42AL-M6NNC7A

Model: GVC42AL-M6NNC7A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 100000BTU LF28WPd/Na-M

Model: LF28WPd/Na-M

Công suất: 100.000BTU

Giá bán: 70.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Model: GVH48AH-M1NNA5A

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.400.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Model: GVH55AH-M1NNA5A

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 45.000.000 VNĐ