Điều hòa tủ đứng LG

1.Điều hòa tủ đứng LG loại 1 chiều inverter

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A4 24000BTU

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A4 28000BTU

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E4 48000BTU 1 pha

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E4 48000BTU 3 pha

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ100LFA0 98000BTU

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 74.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ150LNA0 150000BTU

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Công suất: 150000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ200LNA0 200000BTU

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Công suất: 200000BTU

Giá bán: Liên Hệ

2. Điều hòa tủ đứng LG ga 32

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 24000BTU 1 pha ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Model: ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 30000BTU 1 pha ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Model: ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 36000BTU 1 pha ZPNQ36GR5A0/ZUAD1

Model: ZPNQ36GR5A0/ZUAD1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 36000BTU 3 pha ZPNQ36LR5A0/ZUAD3

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD3

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 48000BTU 1 pha ZPNQ48G3TA0/ZUAD1

Model: ZPNQ48G3TA0/ZUAD1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter 48000BTU 3 pha ZPNQ48LT3A0/ZUAD3

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD3

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ