Điều hòa tủ đứng Nagakawa

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-C28R2H21

Model: NP-C28R2H21

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-C50R2H21

Model: NP-C50R2H21

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-C100R1C24

Model: NP-C100R1C24

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 61.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa inverter 1 chiều NIP-C100R1M15 100.000BTU

Model: NIP-C100R1M15

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 71.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa 28000BTU NP-A28R1H21

Model: NP-A28R1H21

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NP-A50R2H21

Model: NP-A50R2H21

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A100DL 100.000BTU

Model: NP-A100DL

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 64.500.000 VNĐ

Điều hòa inverter tủ tròn Nagakawa 2 chiều NIP-A30DC

Model: NIP-A30DC

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ