Điều hòa tủ đứng Trane

Điều hòa tủ đứng Trane

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV036BB/TTK036KD 36000BTU

Model: MCV036BB/TTK036KD

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV048BB/TTK048KD 48000BTU

Model: MCV048BB/TTK048KD

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV060BB/TTK060KD 60000BTU

Model: MCV060BB/TTK060KD

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV090/ TTK100 100.000BTU

Model: MCV090/ TTK100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa tủ đứng Trane 1 chiều MCV120/TTA12 120000BTU

Model: MCV120/TTA12

Công suất: 120000BTU

Giá bán: Liên Hệ