Quạt điều hòa Nagakawa

Máy làm mát Nagakawa NFC666 ( quạt điều hòa )

Model: NFC666

Công suất: BTU

Giá bán: 2.800.000 VNĐ

Máy làm mát Nagakawa NFC999 ( quạt điều hòa )

Model: NFC999

Công suất: BTU

Giá bán: 2.900.000 VNĐ